Audyty energetyczne:

Audyty energetyczne:

  • zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów
  • kompleksowe audyty: budynek + sieć + źródło
  • budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale)
  • z użyciem kamery termowizyjnej
  • ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków z OZE
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej

Ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej

Aktualności
18 sierpnia 2014

W dniu 17 sierpnia 2014 roku zmarł

Aleksander Panek
nasz przyjaciel i kolega

Prezes i współzałożyciel
Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Wiceprezes Fundacji Poszanowania Energii
Prezes i współzałożyciel
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
Inicjator powołania Stowarzyszenia SAPE-Polska
Wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej
Międzynarodowy ekspert do spraw oceny energetycznej budynków

Bliskim składamy najserdeczniejsze kondolencje

Przyjaciele i koledzy


Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 25 sierpnia 2014 roku o godzinie 13:30 w kościele św. Dominika na Służewie,w Warszawie ul. Dominikańska 2, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.


04 sierpnia 2014

Zapraszamy do udziału w szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”

30 maja 2014

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-POLSKA od grudnia 2013 r. realizuje projekt, którego celem jest promocja miejskich planów gospodarki niskoemisyjnej. 12 czerwca 2014 r. odbędzie się w Katowicach drugie spotkanie koalicji projektu.

29 kwietnia 2014

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowała narzędzie, za pomocą którego można przeprowadzić analizę zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku.  O narzędziu pisaliśmy już w styczniowych aktualnościach. Ponieważ bezpłatne szkolenia dotyczące korzystania z aplikacji spotkały się z dużym zainteresowaniem, ogłaszamy kolejne terminy, na które można się zapisać korzystając z formularza.

04 kwietnia 2014

Grupa europejskich ekspertów rynku nieruchomości rozpoczyna nowy projekt mający na celu analizę “zielonych” cech nieruchomości w praktyce wyceny obiektu.