Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 24 października 2017

Dnia 24 października 2017 r., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz PGNiG Termika S.A. zorganizowali śniadanie prasowe poświęcone projektom badawczo-rozwojowym obu instytucji dotyczącym poprawy jakości powietrza. Zawiązana współpraca jest elementem kampanii STOP SMOG, realizowanej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele z branży oraz prasy. Dzięki temu, możliwe będzie dotarcie z informacją o kampanii do jak największej liczby osób, do których jest ona skierowana, czyli do społeczeństwa.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli:

  • Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB
  • Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej
  • Artur Michalski, Z-ca Prezesa NFOŚiGW
  • Adam Tywoniuk, PGNiG Termika
  • Anna Katarzyna Wiech, Z-ca Dyrektora w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

W ramach podpisanego porozumienia PGNiG Termika oraz IOŚ-PIB planują szereg wspólnych działań w zakresie m. in. rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, działań innowacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska takich jak np. realizowana obecnie przez IOŚ-PIB kampania edukacyjna STOP SMOG. Spotkanie miało na celu przedstawienie celi projektu, do których należą m.in. podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niska emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko. Wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej, zgromadzeni paneliści dyskutowali o problematyce środowiska, o tym skąd wynika jego zanieczyszczenie i w jaki sposób można temu zapobiec. Uczestnicy mogli poznać ofertę NFOŚiGW dotyczącą wsparcia projektów związanych z ochroną środowiska, dowiedzieć się jak na tle Europy wypada Polska (Polska jest w czołówce jeśli chodzi o największe emisje – 16 państw UE przekroczyło dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń) oraz, że z roku na rok stan powietrza się poprawia.

Należy pamiętać, że wciąż duży udział w zanieczyszczeniu stanowi przemysł, transport i niska emisja z indywidualnych systemów grzewczych. Szczególnie ta ostatnia ma duży udział, i niniejsza kampania ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń z tego sektora. Ważnym aspektem jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, dlatego systematycznie zwiększa się liczba stacji pomiaru stężenia szkodliwych substancji w powietrzu w Polsce (obecnie jest ich 310).

Podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące problemu z zanieczyszczonym powietrzem. W Polsce największy problem stanowi niska emisja z domowych kotłów grzewczych, dlatego bardzo ważne jest informowanie społeczeństwa o negatywnych konsekwencjach spalania niskiej jakości paliw stałych, lub nawet jak to często bywa – śmieci. Smog szkodzi nie tylko nam samym, ale całemu naszemu otoczeniu i środowisku, dlatego należy podjąć działania, które poprawią ten stan.