Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 11 kwietnia 2017

5-6 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się 25. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, wydarzenia poświęconego najnowszym trendom obowiązującym na rynku oraz aktualnym problemom i wyzwaniom, z którymi boryka się sektor energetyczny. W Konferencji uczestniczyło prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych.

Gościem Honorowy wydarzenia był Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii.

Tematyka pierwszego dnia Konferencji skupiona była wokół restrukturyzacji i zmiany charakteru polskiej gospodarki. Podjęto również dyskusję na temat strategii i priorytetów rozwoju polskiej gospodarki oraz rynku energii elektrycznej. Ważnym punktem wydarzenia była debata o strukturze wytwarzania energii elektrycznej, podczas której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki miks energetyczny zdeterminuje polityka energetyczna. W dyskusjach udział wzięli m.in. Leszek Juchnieiwcz – Przewodniczący Rady Programowej, Konferencji EuroPOWER, Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Michał Kurtyka –Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Włodzimierz Hrymniak –Dyrektor ds. Projektów Sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju, Wojciech Dąbrowski –Prezes Zarządu, PGNiG Termika, Dawid Klimczak –Prezes Zarządu, Enea Trading, Włodzimierz Hrymniak –Dyrektor ds. Projektów Sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju, Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende.

Drugi dzień Konferencji otworzyła dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego, miksu energetycznego i rynku mocy. Podjęto również debatę o polskim pomyśle na nowoczesną energetykę, której głównym zagadnieniem była problematyka elektromobilności oraz cyberbezpieczeństwa. Dyskusja kończąca drugi dzień skupiła się wokół rynku energii elektrycznej i rynku gazu oraz nowych zjawisk i tendencji rynkowych w ocenie klientów i dostawców. Wśród Prelegentów drugiego dnia byli m.in. Ryszard Wasiłek –Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE, Tomasz Dąbrowski –Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii, Jarosław Broda –Wiceprezes Zarządu Strategii i Rozwoju, TAURON Polska, Artur Jess –Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Energetycznego i Przemysłowego, Microsoft, Waldemar Skomudek –Profesor Politechniki Opolskiej, Tomasz Wilczak –Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika, Marcin Bodio –Ekspert ds. ropy, gazu i paliw ciekłym, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu World Energy Council, Andrzej Piotrowski –Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Andrzej Kojro –Prezes Zarządu, Enea Operator, Piotr Adamczak –Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea, Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 25. edycji stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży m.i.n: nownoczesnej energetyki, elektormobilności, sektoru gazu, ropy i paliw w polskiej gospodarce. Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zachęcamy do zapoznania się relacją z Konferencji, która została przygotowana przez Głównego Patrona Medialnego serwis Energetyka24.com i BizesAlert

Relacja dostępna jest na stronie internetowej serwisu: www.energetyka24.com oraz www.biznesalert.pl

Partnerzy 25. Konferencji Energetycznej EuroPOWER:

Partnerzy strategiczni: Microsoft, Atos, Asseco, Atende, Allen&Overy, Energia dla firm, Europejski Instytut Miedzi

Partnerzy: Qumak, Orange, Abak, Profescapital, APAGROUP, WPiP, OKI, Enea, Starter24, CallPage, Bireta, Bank Gospodarstwa Krajowego

Partner merytoryczny: PwC Polska

Private Tailoring Partner: Balthazar

Partner technologiczny: Meeting Application

Partner logistyczny: mytaxi

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: www.konferencjaeuropower.pl