Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 17 maja 2017

 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się w Warszawie kolejne XVII Forum TERMOMODERNIZACJA. Impreza ta organizowana corocznie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych skupia audytorów i specjalistów z branży szeroko rozumianej efektywności energetycznej, przedstawicieli instytucji finansowych i wyższych uczelni technicznych. Patronat honorowy tegorocznego FORUM objęły Ministerstwo Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W wydarzeniu udział wzięło prawie 150 uczestników z całej Polski. Tematem tegorocznego FORUM była „Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju”.

Zebranych powitał Pan Dariusz Heim (ZAE, PŁ), prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i otworzył obrady, które odbywały się w trzech sesjach plenarnych.

W pierwszej sesji, związanej z regulacjami prawnymi, swoje prezentacje przedstawiło 6 prelegentów. Pierwszy z nich, Pan Bogdan Żmijewski zaprezentował kodeks architektoniczno-budowlany oraz zmiany, które w najbliższym czasie w nim nastąpią.

W kolejnej części Pan Jarzy Żurawski (ZAE, DAEiŚ) omówił Nowe Warunki Techniczne. Tu po nim, Pan Maciej Robakiewicz (ZAE, FPE) podjął się próby oceny nowej ustawy o efektywności energetycznej, wskazując zmiany, ich interpretacje oraz ich praktyczne znaczenie.

Następnie, Pan Andrzej Guzowski, przedstawiciel Ministerstwa Energii, omówił założenia nowego Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodologii Audytu Efektywności Energetycznej. Dalej, Pan Dariusz Heim streścił zmiany w normalizacji – KT179.

Na koniec pierwszej części, Pan Tomasz Makowski (BGK) powiedział o doświadczeniach Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych i remontowych.

W drugiej sesji, którą moderował Pan Arkadiusz Węglarz (ZAE, KAPE, PW), Pan Artur Karczmarczyk (Viessmann) zaprezentował rozwiązania techniczne odnawialnych źródeł energii w budynkach. Tu po nim Panowie Marek Tobola i Paweł Morawski (Philips Lighting Poland S.A.), zaprezentowali realizacje Programu Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia w budynku użyteczności publicznej. Okazuje się, że odpowiedni dobór oświetlenia do poszczególnych rodzajów pomieszczeń i to w jaki sposób zostanie to wykonane może wpływać na komfort i pracę osób w nich przebywających. Następnie, Pan Andrzej Rajkiewicz (NAPE, SAPE) przeprowadził seminarium ekspercie projektu RentalCal, omawiając inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali.

W dalszej części, Pan Piotr Wereszczyński (Sankom), pokazał w jaki sposób można importować, eksportować i edytować trójwymiarowy model budynku w programach z serii Audytor.

Zakończenie sesji drugiej stanowiła prezentacja Pana Marka Czajkowskiego (eGain Polska), dotycząca zarządzania energią w budynkach. Na przykładowych rozwiązaniach zostały omówione konkretne sposoby zarządzania energią.

Trzecia sesja rozpoczęła się od prezentacji projektu KODnZEB, przez Pana Andrzeja Wiszniewskiego (ZAE, NAPE, PW). Tematem projektu jest oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Projekt, który działa w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej to koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego. Następnie, Pan Piotr Narowski (PW) wskazał definicje standardów oraz przykłady termomodernizacji budynków do standardu nZEB na świecie. Nawiązując do wcześniej omówionego projektu, KODnZEB, w kolejnej prezentacji, Pani Elżbieta Dagny Ryńska (PW), zaprezentowała wielobranżowe koncepcje modernizacji budynków biorących udział w projekcie, czyli DS. Muszelka oraz Wydział IBHiŚ na Politechnice Warszawskiej.

Przedostatnie wystąpienie należało to Pani Barbary Szybińskiej – Matusiak (NTNU), która opowiedziała o świetle dziennym, jako o parametrze jakości modernizowanych budynków.

Na koniec, Pan Jerzy Sowa (PW), zaprezentował monografię dotyczącą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu nZEB. Powstała ona dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zostały wymienione podczas wystąpienia. Monografia ta zbiera całą dotychczasową wiedzę, zebraną podczas prac nad tematem budownictwa nZEB.

Obrady FORUM posumował prezes ZAE Dariusz HEIM, zwracając uwagę na to, że obecnie występuje wiele zmian i trendów w efektywności energetycznej w budownictwie. Zmieniają się zarówno przepisy, technologie, jak i kierunki rozwoju. Oznacza to, że warto ciągle pogłębiać swoją wiedzę i wymieniać informacje w środowisku audytorów energetycznych. Na koniec spotkania rozlosowano nagrody wśród uczesników.