Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 07 czerwca 2017

 

SMART CITY - Miasto oszczędności - Miasto obywateli

Czy słyszeli Państwo, że dzięki inteligentnej energii elektrycznej miasto może obniżyć swoje koszty o kilkadziesiąt procent?

Czy wiedzą Państwo w jaki sposób miasta mogą zarobić na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak Inteligentnych Systemów Transportowych?


Zapraszamy do bezpłatnego udziału w XII ogólnopolskiego kongresu:

„SMART CITY - założenia i perspektywy"
29 czerwca 2017 r. | Wrocław

>>ZAREJESTRUJ SIĘ – POZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA<<

Ogólnopolski Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy to jednodniowa konferencja branżowa dedykowana włodarzom największych polskich miast oraz przedstawicielom biznesu.

Podczas kongresu odbędą się debaty dyskusyjne podczas, których porozmawiamy m.in. o możliwościach rozwoju polskich miast, wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii w aglomeracjach miejskich oraz o zastosowaniu inteligentnej infrastruktury i transportu ekologicznego.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.

Wydarzenie zostało wyróżnione przez największe instytucje ogólnopolskie oraz ważne władze w regionie.

W tegorocznym komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się m.in:

- Ministerstwo Energii
- Ministerstwo Cyfryzacji
- Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
- Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
- Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
- Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
- Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
- Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy
- Kordian Kolbiarz - Burmistrz Miasta Nysy
- Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania
- Ambasada Niemiec
- Ambasada Szwecji
- Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
- Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
- Polski Związek Pracodawców Ochrona

Podczas kongresu wystąpią m.in.:
• Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy
• Kordian Kolbiarz - Burmistrz Miasta Nysy
• Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
• Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
• dr inż. Jerzy Ładysz - Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Kornelia Kwiecińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Stowarzyszenie Eko-Biegły
• Marek Mroczkowski - Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
• Małgorzata Durda - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
• dr inż. Jacek Malasek - Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
• Małgorzata Tracz - Przewodnicząca, Partia Zieloni
• Elżbieta Urbanek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miasta Wrocławia

Program kongresu>>


Proponowana tematyka kongresu:
I. DEBATA OTWIERAJĄCA
     Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw
     i zaangażowania społecznego.
II. SESJA PLENARNA
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
IV. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
     oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych / - przedsiębiorców / media branżowe
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu


>>ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ<<
liczba miejsc ograniczona


Mam nadzieję, że tematyka wydarzenia spotkała się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli okazję do spotkania oraz wymiany doświadczeń na temat inteligentnych miast.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszam do kontaktu.

--
Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu

tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl
SuccessPoint Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6 lok.7
03 - 543 Warszawa
KRS: 0000383315
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 27 33 298 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN