Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 02 marca 2017

Inteligentne miasta po polsku... Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city?
Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w X edycji ogólnopolskiego kongresu:


,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’
28 marca 2017r. Warszawa

Ogólnopolski Kongres "SMART CITY – założenia i perspektywy" jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Polski, Ambasada Szwecji Warszawa, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A.

Partnerzy konferencji:
ThinkIt Consulting sp. z o.o. oraz VOLVO Polska.


Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
  I. PANEL DYSKUSYJNY
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
II. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
     i zrównoważony transport.

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy
Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Terebus -  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający - CIFAL Płock
Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
Małgorzata Durda - Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
Francuskie spojrzenie na smart city
Adam Kapella - Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce
Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza
Krzysztof Komorowski - Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego
Mariusz Sudoł - Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii
Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Mateusz Kędzierski - Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Krzysztof Biernat - Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Szymon Firląg - Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Andrzej Kaźmierski - Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Emilia Piotrowska - Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej
Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu, Veturilo

>>Program kongresu<<

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

>>REJESTRACJA<<


Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:
http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Zapraszam do kontaktu:


Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl