Strona główna>Oferta

Oferta

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług standardowych, którą znajdziecie Państwo w zakładkach po lewej stronie.

Świadczymy także usługi specjalne, nie wymienione w ofercie, które leżą w kompetencjach naszych ekspertów.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis wybranych usług.

 

Zintegrowane Projektowanie Budynków

Zintegrowane Projektowanie Energetyczne to nowy sposób projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrym klimacie wewnętrznym. Proces ten:

  • wymaga specjalnego planowania od samego początku inwestycji;
  • wymaga wysokich umiejętności (wiedzy na temat efektywności energetycznej i oddziaływania na środowisko) i dobrej komunikacji w zespole;
  • prowadzi do zaawansowanej integracji i współdziałania systemów budynku;
  • wykorzystuje nowoczesne narzędzia symulacyjne tam, gdzie mają one zastosowanie.

Zastosowanie projektowania zintegrowanego prowadzi do osiągnięcia niskiego zapotrzebowania na energię i obniżenia kosztów eksploatacyjnych przy bardzo niskim lub nawet zerowym dodatkowym nakładzie kapitałowym.

NAPE oferuje wsparcie dla inwestorów w opracowaniu projektu budynku o wyjątkowych właściwościach użytkowych, począwszy od etapu planowania inwestycji. Wykonujemy przedinwestycyjne analizy energetyczne i ekonomiczne tak, aby zaprojektowany budynek spełniał wszystkie wymagania inwestora, a nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne były jak najniższe. Nasze działania opierają się na strategii projektowania zgodnej z Piramidą Trias Energetica.

Analizy Energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynku jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Wykonanie symulacji energetycznej budynku pozwala na szczegółową analizę koncepcji technicznych nowych budynków i wariantów modernizacji budynków istniejących.

NAPE wykonuje symulacje uwzględniające rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane systemy instalacyjne, mające wpływ na zużycie energii w budynku.

Odnawialne i Alternatywne Źródła Energii

Instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych są coraz częściej stosowane w budownictwie. Tylko prawidłowe dobranie systemu, uwzględniające charakterystykę danego obiektu, pozwala na efektywne wykorzystanie energii odnawialnej.

NAPE specjalizuje się w odpowiednim doborze systemów, tak aby w najbardziej efektywny sposób wykorzystać lokalne zasoby energii odnawialnej oraz przedstawia dostępne programy uzyskania wsparcia finansowego.

W tym celu posługujemy się kompleksową autorską metodą analizy zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Komfort

Komfort wewnętrzny w pomieszczeniach zależy od zastosowanych rozwiązań architektonicznych oraz instalacji technicznych.

NAPE wykonuje analizy będące podstawą formułowania wniosków dotyczących wprowadzenia zmian rozwiązań architektoniczno – instalacyjnych i ich wpływu na zapotrzebowanie na energię oraz komfort wewnętrzny. Obliczenia wykonane są przy zastosowaniu oprogramowania CFD (Computational Fluid Dynamics - numeryczna mechanika płynów).

Analiza Zacienienia i Oświetlenia Naturalnego

Badania wpływu otoczenia na zacienienie budynku oraz zastosowania ruchomych elementów zacieniających i związane z tym zmiany w zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia są niezbędnym elementem w projektowaniu energooszczędnych budynków.

NAPE wykonuje analizy pozwalające na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu zacienienia fasad oraz zaleceń utrzymania wymaganych parametrów jakości środowiska wewnętrznego.

 

 

 

 

 

 

 

Oceny Środowiskowe BREEAM

Certyfikacja środowiskowa budynków jest stosowana jako element procesu projektowania i promocji budynku. Zawarte w schemacie certyfikacji BREEAM procedury i wymagania pozwalają na stworzenie budynku o ponadstandardowej jakości energetycznej, środowiskowej oraz wizualnej.

NAPE w analizach uwzględnia aspekty środowiskowe, energetyczne i jakość środowiska wewnętrznego. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy pozwalające na osiągniecie ponadprzeciętnych właściwości budynku i przyznanie uznanego na świecie dobrowolnego certyfikatu.

NAPE jest licencjonowaną firmą uprawnioną do wykonywania pełnych ocen środowiskowych schematem BREEAM International. Oferujemy także cząstkowe analizy wykorzystywane w tej certyfikacji.

Analizy w Systemie Certyfikacji BREEAM

W ramach certyfikacji BREEAM należy wykonać niestandardowe analizy, które mają udowodnić, że oceniany budynek charakteryzuje się lepszymi właściwościami: niższym zużyciem energii, lepszą jakością środowiska wewnętrznego czy oświetlenia niż budynki standardowe.

NAPE wykonuje takie analizy jak:

  • Opracowanie modelu energetycznego budynku
  • Analiza zastosowania zero lub nisko emisyjnych źródeł energii
  • Analiza komfortu cieplnego pomieszczeń
  • Analiza wykorzystania wentylacji naturalnej
  • Analiza kosztów w cyklu życia (LCC)