Strona główna>Projekty

Projekty

Nazwa projektu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Źródło finansowania Tematyka Opis
Audyty energetyczne 1998 Właściciele i zarządcy budynków Modernizacja budynków czytaj więcej...
Świadectwa charakterystyki energetycznej 1998 Właściciele i zarządcy budynków i lokali Certyfikacja energetyczna czytaj więcej...
Ekspertyzy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej czytaj więcej...
RentalCal 2015 2018 Horyzont 2020 Komisja Europejska Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym czytaj więcej...
DREEAM: Demonstracja zintegrowanego podejścia do modernizacji budynków mieszkalnych 2015 2019 Horyzont 2020 Komisja Europejska Zintegrowane podejście do modernizacji budynków mieszkalnych czytaj więcej...
EMPI "Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001" 2016 2017 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001 czytaj więcej...
BioEnergy Farm 2 2014 2016 Inteligentna Energia dla Europy Małe biogazownie rolnicze czytaj więcej...
RENEW SCHOOL 2014 2017 Inleligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna budynków czytaj więcej...
MŚP Energy CheckUp 2014 2017 Inteligentna Energia Europa Efektywność energetyczna MŚP czytaj więcej...
ZEBRA2020 - Nearly-Zero Energy Building Strategy 2020 2014 2016 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna budynków czytaj więcej...
RenoValue 2014 2015 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna w wycenie nieruchomości czytaj więcej...
Ecolabel 2013 2016 7 Program Ramowy (Komisja Europejska) Ecolabelling, analiza dróg i projektów drogowych w cyklu życia czytaj więcej...
MATRID 2012 2015 Inteligentna Energia - Europa Zintegrowane projektowanie czytaj więcej...
UMBRELLA Business Model Innovation for High Performance Buildings Supported by Whole Life Cycle Optimisation 2012 2015 7 Program Ramowy Efektywność energetyczna budynków czytaj więcej...
LiCEA - Audyty energetyczne w cyklu życia 2012 2014 Program dla Europy Środkowej Audyty energetyczne MŚP czytaj więcej...
ICE-WISH Zademonstrowanie obniżania zużycia energii i wody w budynkach socjalnych poprzez inteligentne systemy kontroli 2011 2014 Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) Promocja efektywności energetycznej czytaj więcej...
Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF 2011 2014 PolSEFF Finansowanie przedsięwzięć czytaj więcej...
BioEnergyFarm 2010 2013 Inteligentna Energia - Europa Bioenergia w rolnictwie czytaj więcej...
Program edukacyjno-informacyjny "Dom Przyjazny" 2002 2012 Ministerstwo Infrastruktury, partnerzy projektu Promocja efektywności energetycznej czytaj więcej...
NORTH PASS Promocja budownictwa niskoenergetycznego na północnoeuropejskich rynkach budowlanych 2009 2012 Inteligentna Energia - Europa Budynki niskoenergetyczne czytaj więcej...
TABULA Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej 2009 2012 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków czytaj więcej...
Weryfikacja rezultatów projektu “Bucharest S1 thermal rehabilitation” 2012 2012 Europejski Bank Inwestycyjny Termomodernizacja budynków czytaj więcej...
Projekt Efektywności Energetycznej GEF POLSKA 2010 2012 Bank Światowy i BGK Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej czytaj więcej...
System Zielonych Inwestycji - GIS 2011-2012 2011 2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przedsięwzięć czytaj więcej...
PROMOTION 3E Promocja energooszczędnego sprzętu AGD w krajach Europy 2008 2011 Inteligentna Energia - Europa Efektywność energetyczna czytaj więcej...
Opracowanie wstępnego wniosku do EBI ELENA 2011 2011 M.St. Warszawa Finansowanie przedsięwzięć czytaj więcej...
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku 2009 2011 M.St. Warszawa Planowanie energetyczne czytaj więcej...
Analiza dotycząca programu wspierania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii w M.St. Warszawa 2010 2010 M.St. Warszawa Inwestycje w odnawialne źródła energii czytaj więcej...
BUILD UP Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków 2009 2010 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków czytaj więcej...
Analiza techniczna i ekonomiczna projektu zakupu elektrociepłowni w Przeworsku przez PGE Energia Odnawialna S.A. 2009 2010 PGE Energia Odnawialna S.A. Inwestycje w elektroenergetyce czytaj więcej...
ASIEPI Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD 2007 2010 Inteligentna Energia - Europa Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej czytaj więcej...
PolySMART Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali 2006 2010 6 Program Ramowy Poligeneracja energii czytaj więcej...
Ekologiczna Rewitalizacja Politechniki Warszawskiej 2008 2009 Inicjatywa JASPERS Modernizacja budynków czytaj więcej...
INTEND Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej 2006 2009 Inteligentna Energia - Europa Zintegrowane systemy energetyczne czytaj więcej...
Audyt energetyczny zakładu EKK WAGON 2008 2008 Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Modernizacja budynków produkcyjnych czytaj więcej...
BEST RESULT Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Energia odnawialna czytaj więcej...
GROUND REACH Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Gruntowe pompy ciepła czytaj więcej...
DATAMINE Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji energetycznej budynków 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków czytaj więcej...
GREEN IT Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Etykiety energetyczne czytaj więcej...
SUMMERHEAT Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Efektywność systemów ciepłowniczych czytaj więcej...
INOFIN Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie 2006 2008 Inteligentna Energia - Europa Finansowanie przedsięwzięć czytaj więcej...
EPBD Platform - Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD 2005 2008 Komisja Europejska Wdrażanie europejskich aktów prawnych czytaj więcej...
GREEN CITY BUILDINGS 2005 2008 Inteligentna Energia - Europa Zrównoważone budownictwo czytaj więcej...
BEEN Sieć wspierająca efektywność energetyczną w zasobach mieszkaniowych państw rejonu Morza Bałtyckiego 2005 2007 INTERREG III BSR Modernizacja budynków czytaj więcej...
Wdrażanie Dyrektywy EPBD 2005 2005 Polski rząd Transpozycja europejskich aktów prawnych czytaj więcej...
Modernizacja sieci ciepłowniczej w Mołdawii 2002 2002 USAiD Modernizacja sieci ciepłowniczych czytaj więcej...